Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för NSHT. Nya dataskyddsförordningen (GDPR) gäller nu och NSHT hanterar dina personuppgifter enligt de nya GDPR-direktiven.

Vi har dina personuppgifter och e-postadress i vårt affärssystem, som förutom i vår affärsrelation används för att via e-post ge dig information om t.ex. nyheter, erbjudanden och leveransstatus.

Vi delar aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan, endast om det krävs för de produkter eller tjänster du är intresserad av. Om det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster så delar vi dina uppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Dessa företag har hand om dina uppgifter för vår räkning och hjälper oss med t.ex. transporter, marknadsföring och IT- eller supporttjänster.

Vi sparar dina uppgifter så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra det, eller så länge som det behövs efter genomfört ändamål. Personuppgifter som innefattas av bokföringslagen lagras i minst 7 år. Vid regelbundna kontroller raderas personuppgifter om relation upphört.

För att bli borttagen från vårt system kontaktar du oss på e-mail info@nsht.se. Då tas alla personuppgifter om dig bort och du kommer inte längre ta del av information vi skickar ut.

Läs mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/